Contributie

Contributie

Bij de Marechausseevereniging vinden we het uit oogpunt van solidariteit heel gewoon dat wanneer je wat meer verdient, je dan ook iets meer bijdraagt aan contributie. Ben je pas bij de Marechaussee en sta je onderaan de ladder dan betaal je wat minder. Ook de Niet Actief Dienenden met de wat kleinere beurs betalen wat minder. 

Er wordt uitgegaan van de basiscontributie (100%) en die bedraagt nu € 11,78. Ben je bijvoorbeeld Marechaussee 4e klasse dan betaal je 70% van de basiscontributie dus 70% van € 11,78 en is je maandelijkse contributie maar € 8,25. Ben je kapitein dan betaal je 120% van de contributie en bedraagt je maandelijkse contributie € 14,14.

CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER 1 januari 2016
Basiscontributie: € 11,78 (100 procent)
 
Groep 1
Marechaussee 4e+3e+2e klasse (030/060/110)
Burgerambtenaren schaal 1 en 2
 
Contributie: € 8,25 (70 procent)
------------------------------------------
 
Groep 2
Marechaussee 1e klasse/Wachtmeester (150/200)
Burgerambtenaren schaal 3 en 4
 
Contributie: € 10,60 (90 procent)
---------------------------------------------
 
Groep 3
Wachtmeester 1/Opperwachtmeester (240/280)
Burgerambtenaren schaal 5 en 6
 
Contributie: € 11,78 (100 procent)
---------------------------------------------
 
Groep 4
Adjudant onderofficier/Kornet/2e Luitenant/1e Luitenant/Kapitein (320/360/500/530/560)
Burgerambtenaren schaal 7 t/m 10
 
Contributie: € 14,14 (120 procent)
---------------------------------------------
 
Groep 5
Majoor/Luitenant-kolonel/Kolonel/Brigade-generaal/Generaal-Majoor (620/650/670/700/720 + hoger)
Burgerambtenaren schaal 11 en hoger
 
Contributie: € 16,49 (140 procent)
--------------------------------------------
 
Groep 6
Post-actieven/Gepensioneerden/Dienstverlaters/Reservisten (alle rangen)
 
Contributie: € 8,02 (70 procent)
------------------------------------------
 
Groep 7
Nabestaanden (alle rangen)
 
Contributie: € 5,89 (50 procent)