De defensiemedewerkers blijven in het ongewisse of er nog toekomst is voor hen en voor Defensie in het algemeen. Zij blijven hun werkzaamheden verrichten ‘tussen hoop en vrees’, hopende dat het nieuwe kabinet daadwerkelijk substantieel gaat investeren in Defensie, op zowel het personele- als het materiële vlak.

Met een korte en opvallende actie hebben 100 collega’s op 15 september in een zonnig Den Haag aandacht gevraagd voor het vastgelopen cao-overleg bij Defensie en een voor haar taak berekende en toekomstbestendige krijgsmacht. Anderhalf uur lang werden alle in- en uitgangen van het departement geblokkeerd en om het kwartier loeiden sirenes. Ook werden flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd met het publiek.

De Marechausseevereniging heeft geschokt kennis genomen van de verwoesting die de orkaan Irma heeft aangericht op Sint Maarten. De eerste indruk is dat een groot deel van het eiland is verwoest. Ook op Saba en Sint Eustatius is schade. We kunnen alleen maar hopen dat er niet meer slachtoffers zijn te betreuren, maar dat zou gezien de verwoesting een wonder zijn. De Marechausseevereniging leeft mee met alle mensen die getroffen zijn.

Pagina's

het defensiepersoneel bungelen

De defensiemedewerkers blijven in het ongewisse of er nog toekomst is voor hen en voor Defensie in het algemeen. Zij blijven hun werkzaamheden verrichten ‘tussen hoop en vrees’, hopende dat het nieuwe kabinet daadwerkelijk substantieel gaat investeren in Defensie, op zowel het personele- als het materiële vlak.

belegert ministerie

Met een korte en opvallende actie hebben 100 collega’s op 15 september in een zonnig Den Haag aandacht gevraagd voor het vastgelopen cao-overleg bij Defensie en een voor haar taak berekende en toekomstbestendige krijgsmacht. Anderhalf uur lang werden alle in- en uitgangen van het departement geblokkeerd en om het kwartier loeiden sirenes. Ook werden flyers uitgedeeld en gesprekken gevoerd met het publiek.

met getroffenen orkaan Irma

De Marechausseevereniging heeft geschokt kennis genomen van de verwoesting die de orkaan Irma heeft aangericht op Sint Maarten. De eerste indruk is dat een groot deel van het eiland is verwoest. Ook op Saba en Sint Eustatius is schade. We kunnen alleen maar hopen dat er niet meer slachtoffers zijn te betreuren, maar dat zou gezien de verwoesting een wonder zijn. De Marechausseevereniging leeft mee met alle mensen die getroffen zijn.

Pagina's